NE  CIGARETÁM

Milá pozornost od dětí ze Základní školy 28. října v Brně.

ÚVODEM


Kouření není známkou dospělosti, proto že dospělí začínají kouřit jen velmi vyjímečně. KOUŘENÍ JE TEDY DĚTSKÁ NEMOC !!!


Osvěta proti kouření a užívání nikotinu.

V rámci projektu Preventivní program pro školy (PPpŠ) jsou poskytovány přednášky pro děti 2. stupně základních škol a prvních ročníků víceletých gymnázií; tzn. že je cíleno na děti věku, ve kterém dochází nejčastěji k první aktivní zkušenosti s užíváním tabákových výrobků. První cigareta přichází většinou mezi 12.-14. rokem.

Aby mladý člověk dovedl říci cigaretám NE, potřebuje znát kvalitní a komplexní informace o důsledcích kouření.

Přednášky poskytují odborníci z oboru zdravotnictví (lékaři a zdravotní sestry z Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno), kteří mají bohaté zkušenosti s léčbou nemocí spojených s kouřením a s léčbou závislosti na tabáku (více než 80% našich pacientů jsou kuřáci).

Děti se dozví o zdravotních následcích kouření klasických cigaret, což je dokladováno obrázky nemocných pacientů, věnujeme se i tématu vodní dýmky a moderních elektronických kuřáckých pomůcek jako jsou e-cigarety a iQOS. Prezentace je doplněna o atraktivní ukázku instrumentária používaného v klinické praxi k léčbě některých nemocní vzniklých v souvislosti s kouřením (hrudní punkční sety používané k evakuaci pohrudničních výpotků, hrudní drény, tracheostomická kanyla)

Jedná se o interaktivní přednášky. Jedna přednáška trvá jednu vyučovací hodinu (45 minut). Je možné domluvit i dvě přednášky po sobě (podle aktuálních časových možností lektora).